Gyártók
Újdonságok tovább
Rotációs kapa
Rotációs kapa
511.810Ft
Gyorskeresés
Legkedveltebb termékek
Adatvédelmi tájékoztató
Internet áruházunk elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Cégünk a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  • - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
  • - A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény (más néven Direktmarketing törvény)
  • - A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve
  • - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Ezen törvények értelmében szeretnénk tájékoztatni, hogy megrendelésével, mint ügyfelünk hozzájárul, hogy személyes adatait (név, lakcím, telefonszám, fax, e-mail) a Qualcom Ltd., mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő tevékenységéhez felhasználja. Személyes adatait harmadik személy részére közvetlen üzletszerzés céljára, illetőleg egyéb célból nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Figyelemmel arra, hogy adatszolgáltatás önkéntes, nevének és címének felhasználását addig folyamatosnak tekintjük, amíg Ön írásban nem kéri azok törlését. Adatait nyilvántartásunkban 5 évig kezeljük.
Folytatás
 


2841862 lapletöltés 2007. december 5. szerda óta